Простейшей кривой второго порядка является окружность. Окружностью радиуса R с центром в точке С называется множество всех точек М плоскости, удовлетворяющих условию СМ = R (где  R-радиус данной окружности).


Автор: Maxvel 7-06-2019, 11:48

1.Паняцце лексікі і лексікалогіі. Прамое і пераноснае значэнне слоў

2.Размежаванне мнагазначных слоў і антонімаў. Паронімы і сінонімы

3.Фразеалагічныя адзнакі і іх ужыванне ў мове

4.Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі і даводнікі, іх прызначэнне. Структура слоўнікавага артыкула

 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

 

1.Сутнасць і задачы культуры маўлення

2.Паняцце нормы. Віды моўных нормаў


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1.Прыналежныя займеннікі яго, іх ўжываюцца і ў формах ягоны, іхні: ягоны дотык, іхняя маці. Займеннік ягоны кваліфікуецца як размоўнае слова, а іхні – як міжстылевае.

2.Няпэўныя займеннікі на -сьці (хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці) могуць ужывацца ў скарочанай форме (у размоўным стылі ў мове мастацкай літаратуры): хтось, штось, якісь, чыйсь.


1.Часціцы-афіксы не-, ні-, -сьці (-сь) з асноўнай часткай займенніка пішуцца разам: нехта, нешта, нейкі, нечы, некаторы, ніхто, ніякі, нічый, хтосьці (хтось), штосьці (штось), якісьці (якісь), чыйсьці (чыйсь).

2.Часціцы-афіксы  абы-, -небудзь з асноўнай часткай займенніка пішуцца праз злучок: абы-хто, абы-што, абы-які, абы-чый, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь.


Контролируемая самостоятельная работа по теме: «История социологии права»


Автор: Maxvel 6-02-2018, 15:54

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

 


Автор: Maxvel 7-06-2017, 09:33

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 213
Предыдущая     Следующая

Регистрация

Реклама

Последние комментарии