Автор: Maxvel 7-06-2019, 11:48

1.Паняцце лексікі і лексікалогіі. Прамое і пераноснае значэнне слоў

2.Размежаванне мнагазначных слоў і антонімаў. Паронімы і сінонімы

3.Фразеалагічныя адзнакі і іх ужыванне ў мове

4.Энцыклапедычныя і лінгвістычныя слоўнікі і даводнікі, іх прызначэнне. Структура слоўнікавага артыкула

 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера

 

1.Сутнасць і задачы культуры маўлення

2.Паняцце нормы. Віды моўных нормаў


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1.Прыналежныя займеннікі яго, іх ўжываюцца і ў формах ягоны, іхні: ягоны дотык, іхняя маці. Займеннік ягоны кваліфікуецца як размоўнае слова, а іхні – як міжстылевае.

2.Няпэўныя займеннікі на -сьці (хтосьці, штосьці, якісьці, чыйсьці) могуць ужывацца ў скарочанай форме (у размоўным стылі ў мове мастацкай літаратуры): хтось, штось, якісь, чыйсь.


1.Часціцы-афіксы не-, ні-, -сьці (-сь) з асноўнай часткай займенніка пішуцца разам: нехта, нешта, нейкі, нечы, некаторы, ніхто, ніякі, нічый, хтосьці (хтось), штосьці (штось), якісьці (якісь), чыйсьці (чыйсь).

2.Часціцы-афіксы  абы-, -небудзь з асноўнай часткай займенніка пішуцца праз злучок: абы-хто, абы-што, абы-які, абы-чый, хто-небудзь, што-небудзь, які-небудзь, чый-небудзь.


Исполком в пределах своих полномочий принимает решения, которые принимаются простым большинством голосов, подписывается председателем и управделами. Исполком докладывает о своей деятельности совету, а также информирует граждан на собраниях трудовых коллективов.

Совет также принимает решения по вопросам, рассмотренных на сессиях, решения принимаются как тайным, так и открытым голосованием. По важным вопросам может осуществляться предварительное обсуждение, в том числе на республиканских и местных собраниях.


Автор: Maxvel 8-11-2016, 18:42

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 139
Предыдущая     Следующая

Регистрация

Реклама

Последние комментарии