1. Абвяшчэнне суверэнітэту і эвалюцыя палітычнай сістэмы Рэспублікі Беларусь
2. Трансфармацыя эканамічнай сістэмы Беларусі, крызіс і стабілізацыя
3. Змены ў духоўным і культурным жыцці беларускага народа
4. Знешнепалітычная дзейнасць Беларусі
5. Міжнародныя эканамічныя, навуковыя і культурныя сувязі Беларусі ў 1991—2006 гг.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Пачатак Другой Сусветнай вайны і падзеі на Беларусі.
2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны і абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.
3. Аккупацыйны рэжым на тэррыторыі Беларусі.
4. Антыфашысцкае супраціўленне.
5. Вызваленне Беларусі.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Сацыяльна-эканамічнае і палітычнае становішча заходнебеларускіх зямель у складзе Польшчы.
2. Нацыянальна-вызваленчы, рабочы і сялянскі рух у Заходняй Беларусі.
3. Культура і адукацыя ў Заходняй Беларусі.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Абвяшчэнне палітыкі перабудовы ў СССР.
2. Пачатак працэсу дэмакратызацыі ў БССР.
3. Змены ў культурным жыцці Беларусі ў гады перабудовы.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Аднаўленне народнай гаспадаркі Беларусі пасля Вялікай Айчыннай вайны.
2. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў 50-я — першай палове 80-х гадоў ХХст.
3. Грамадска-палітычнае жыццё БССР.
4. Культура Беларусі.
5. Беларусь на міжнароднай арэне. 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Утварэнне СССР. Палітыка беларусізацыі.
2. Новая эканамічная палітыка ў БССР.
3. Калектывізацыя ў БССР.
4. Індустрыялізацыя ў БССР. Вынікі першых пяцігодак.
5. Фарміраванне адміністрацыйна-каманднай сістэмы, усталяванне таталітарнага рэжыму і палітычныя рэпрэсіі на Беларусі. 

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Кастрычніцкая рэвалюцыя на Беларусі.
2. Нацыянальнае пытанне і беларускі нацыянальны рух пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі.
3. Германская ваенная інтэрвенцыя ў лютым 1918 года. Абвяшчэнне БНР і дзейнасць яе ўрадавых структур.
4. Абвяшчэнне ССРБ, ЛітБел у ходзе бальшавіцка-польскай вайны 1919—1921 гг. Рыжскі мірны Дагавор у гістарычным лёсе Беларусі.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Прамысловасць і сельская гаспадарка Беларусі ў пачатку XXст.
2. Грамадска-палітычнае развіццё. Беларускі нацыянальны рух.
3. Рэвалюцыйныя падзеі 1905—1907 гг. на Беларусі.
4. Беларусь ў гады першай сусветнай вайны.
5. Беларусь ў перыяд Лютаўскай рэвалюцыі і вясной — летам 1917 г.
6. Культура Беларусі ў пачатку XXст.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Адмена прыгоннага права. Асаблівасці зямельнай рэформы на тэрыторыі Беларусі.
2. Паўстанне ў Польшчы, Літве і Беларусі ў 1863—1864 г. К. Каліноўскі і яго дзейнасць.
3. Буржуазныя рэформы 60—70-х гг. ХІХст.
4. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у 60—90 гг.ХІХст.
5. Сялянскі і рабочы рух. Народніцкія і сацыял-дэмакратычныя арганізацыі на Беларусі. Першыя палітычныя арганізацыі.
6. Фарміраванне беларускай нацыі.
7. Культура Беларусі ў другой палове ХІХст.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1. Палітыка царызму ў Беларусі пасля ўключэння яе у склад Расіі.
2. Беларусь у вайне 1812 г.
3. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у першай палове ХІХст.
4. Грамадска-палітычны рух на Беларусі у першай палове ХІХст.
5. Культура Беларусі ў першай палове ХІХст.  

Вы не можете скачивать файлы с нашего сервера


1 2
Предыдущая     Следующая

Регистрация

Реклама

Последние комментарии